O NÁS

Strana vznikla v roku 1991 ako kresťanská a národne orientovavá politická strana, premenovaná v roku 2016 na SLOVENSKÚ NÁRODNÚ JEDNOTU - stranu vlastencov.

Zakladateľ: Stanislav Pánis

Program SNJ: v oblasti domácej politiky uprednostňuje suverenitu a samostatnosť SR, v zahraničnej politike sa riadi bezvýhradným uznávaním suverenity všetkých štátov, princípom reciprocity, princípom vzájomnej výhodnosti a podobnosti, prehodnotením účasti v NATO a EÚ a nutnosť reformy OSN, uznanie európskych mocností ako strategických partnerov Slovenska a ochrana a podpora slovenského národného spoločenstva na jeho tradičnom sídelnom území.