Slovenská národná jednota - strana vlastencov, politická strana

       Za Slovensko ! Za národ !

    Adresa 96653 Hronský Beňadik 253/113  

IČO: 42285089 Dátum registrácie: 14.01.1991 

Číslo registrácie: VVS/1-43/1991 

Štatutárny orgán:     Stanislav Pánis, Vrančovičova 42 Bratislava - Lamač                                                   kontakt: 0907749137         

email: panis2245@gmail.com

Vyhlásenie politickej strany Slovenská Národná Jednota - strana vlastencov :    

V nadväznosti na §22, ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach vyhlasujeme , že politická strana Slovenská Národná Jednota -strana vlastencov v roku 2018 neprijala žiadne peňažné dary alebo členské príspevky , ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažné dary alebo iné bezodplatné plnenia, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia